Feedback
  • pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic5
  • pic6
  • pic7

Main characteristics of the largest lakes of Belarus

Author: booker added 29-08-2013, 22:24

Chapter of "Tourism and Tourist Resources in the Republic of Belarus. Statistical Book"

 

MAIN GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

1.5. Main characteristics of the largest lakes

  Area, km2 Depth, m

Location (region, district)

   

maximum

average

 
Naroch

79,6

24,8

8,9

Minsk, Myadel
Osveyskoye

52,8

7,5

2,0

Vitebsk, Verhnedvinsk
Chervonoye

40,8

2,9

0,7

Gomel, Zhitkovichy
Lukomskoye

37,7

11,5

6,6

Vitebsk, Chashniky
Drivyaty

36,1

12,0

6,1

Vitebsk, Braslav
Vygonoschanskoye

26,0

2,3

1,2

Brest, Ivatsevichy
Nescherdo

24,6

8,1

3,4

Vitebsk, Rossony
Svir

22,3

8,7

4,7

Minsk, Myadel
Snudy

22,0

16,5

4,9

Vitebsk, Braslav
Chernoye

17,3

3,0

1,3

Brest, Bereza
Myadel

16,2

24,6

6,3

Minsk, Myadel
Lisno

15,7

6,1

2,6

Vitebsk, Verhnedvinsk
Ezerische

15,4

11,5

4,4

Vitebsk, Gorodok
Selyava

15,0

17,6

6,3

Minsk, Krupky
Myastro

13,1

11,3

5,4

Minsk, Myadel
Strusto

13,0

23,0

7,3

Vitebsk, Braslav
Richi

12,8

51,9

10,2

Vitebsk, Braslav
Losvido

11,4

20,2

7,2

Vitebsk, Gorodok
Lepelskoye

10,2

33,7

7,3

Vitebsk, Lepel

Data of the Research Laboratory for Lake Study of the Belarus State University.


Share:
Share on Facebook
Donate:

Tags:
Naroch, Osveyskoye, Chervonoye, Lukomskoye, Drivyaty, Vygonoschanskoye, Nescherdo, Svir, Snudy, Chernoye, Myadel, Lisno, Ezerische, Selyava, Myastro, Strusto, Richi, Losvido, Lepelskoye

Comments: